2013. március 21., csütörtök

Azt hiszem…

Az ember erkölcsi fejlődése egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen tud lépést tartani a tudomány vakító fejlődésével. Nemcsak ezért, de a hit mankója jól jön. Az emberek közül sokan nem tudnak tulajdon képükre alkotott Isten nélkül élni. Mások sok dologban hisznek, és más dolgokban nem hisznek, vagy bizonytalanok. Ezután a kérdés: miben hiszek? Nem többen, mint amennyi szükséges. Hiszek a szellemben, a szenvedélyben, az ízlésben, a mértékben, a magasabb és forróbb, emberibb, értelmesebb örömben. Nem hiszek abban, hogy a technika és a civilizáció tobzódásában meg a tudományok szakadékfeltárása közben az élet egy földrengéses területté változott volna. Azt sem hiszem, hogy az emberiség gépiesen rohan a végső megsemmisülés kalandja felé, és közben az ember lába alatt lassan beszakad a Föld. Igaz a megsemmisülés kalandja nem lehetetlen, de nem valószínű. Az embernek van ereje, tehetsége, képessége az élet veszélyes fordulópontjain megállni, a korábbiakat abbahagyni és új módszerrel, elmélettel, gyakorlattal tovább élni. Ez nagy titok, de ebben hiszek!

Németh György

2013. március 20., szerda

Sok gazdasági elemző szerint…

A vártnál sokkal nagyobb mértékben zuhant a magyarországi GDP a 2012. év utolsó negyedévében és az egész 2012-es évben is. Sok gazdasági elemző szerint a 2012-es évi magyarországi GDP-nek, a vártnál gyengébb eredményét az okozta, hogy a mezőgazdaság az aszály miatt rendkívül rossz évet zárt. Csakhogy már az elmúlt tíz évben is, Magyarország gyengülő és esetenként stagnáló állapotot mutatott az ipari termelés és a mezőgazdaság területén. 2012-ben összességében 1,7 százalékkal csökkent a gazdaság teljesítménye, miközben a várakozások 1,3-1,5 százalékos csökkenést prognosztizáltak. E túlteljesítést főleg a GDP 2012. évének utolsó negyedévi 2,7 százalékos visszaesése okozta (a GDP az előző év azonos időszakához számítva).  Hasonló, csak rosszabb recessziós évünk 2009-ben volt. A szezonalitás és a naptárhatásokkal kiigazított adatok szerint 2012-ben csak a turizmus-vendéglátás és az információs kommunikáció területén volt csekély gazdasági növekedés, minden más területen csökkenés volt. Mi várható 2013-ban? A visszaesés további mérséklődését szinte kizárólag az export növekedésétől lehet várni, mert a feldolgozóipar megrendelés állománya és a konjunktúra-index mutat némi javulást, de majd meglátjuk. Sajnos, a lakossági fogyasztás továbbra is erőtlen marad. Még szerencse, hogy a 2012. év költségvetési egyenlegét sikerült 3 százalék alatt tartani, ez jó eredmény és nemzetközi összevetésben is siker. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a 2012-es minimálbér és a nettó bér emelkedések, a családok összköltségvetésében reális többletfogyasztásra nem voltak elegendőek és ez a tény a 2013-as adatokra is valószínűsíthető. A 2013-as év első kéthavi adatait is figyelembe véve, a 2013. év első félévének gazdasági eredményei - sajnos - stagnálást fognak mutatni, ez most már borítékolható.

Németh György